Grups de gestió emocional

Grup d’habilitats socials i regulació emocional

Horaris: Dilluns o dimarts de 17:30 a 18:15h

Edat: De 7 a 12 anys

Grup:  De 3 a 5 nens

Àrees d’intervenció : Davant de dificultats de regulació emocional o de diagnòstics com TDAH, TEA d’AF/Asperger, o AACC es poden treballar tots o alguns dels següents objectius:

 • Millorar les habilitats socials
 • Treballar el raonament i la flexibilitat cognitiva
 • Adquirir eines d’autoregulació i gestió emocional
 • Millorar el control de la impulsivitat
 • Reforçar la capacitat d’atencional
 • Reconeixement de les emocions pròpies i alienes
 • Eines d’autoconeixement, millora de l’autoestima i autoconcepte
 • L’empatia com a eina per comprendre les reaccions alienes
 • Gestió de conflictes interns i externs
 • Coordinació amb la família: pautes i eines per al dia a dia
 • Coordinació amb l’escola si s’escau

Inscripció oberta :

Tarifes : 45-60€/mes. Segons numero de dilluns o dimarts lectius del mes (15€/sessió)

Inscripció: Si et vols inscriure omple aquest formulari online.