Grup de gestió emocional

Grup d’habilitats socials i regulació emocional

Horaris: Dilluns de 17:30 a 18:15h, o Divendres de 18h a 18:45h

Edat: De 7 a 12 anys

Grup:  De 3 a 5 nens

Àrees d’intervenció : Davant de diagnòstics com TDAH, TEA/Asperger, AACC… es poden treballar tots o alguns dels següents objectius:

 • Millorar les habilitats socials i la regulació emocional 
 • Adquirir estrategies de resolució de conflictes, eines d’autocontrol i autogestió
 • Millorar el control de la impulsivitat
 • Reforçar la capacitat d’atenció i concentració
 • Millorar la rigidesa
 • Treballar el raonament i la flexibilitat cognitiva
 • Aprendre a interpretar adequadament les intencionalitats i situacions socials
 • Aprendre respostes socials asertives
 • Millorar l’empatia i el reconeixement de les emocions pròpies i alienes
 • Coordinació amb la família: Pautes i eines per al dia a dia
 • Coordinació amb l’escola si s’escau

Inscripció oberta :

Tarifes : 45-60€/mes (3-4 sessions al mes: 15€/sessió)

Inscripció: Si et vols inscriure omple aquest formulari online.