Especialista en AACC, TEA d’AF, TDAH i TEL

Altes Capacitats, TEA de alt funcionament (Asperger), TDAH I TEL

  • Intervencions individuals 
  • Formació i acompanyament a les famílies
  • Coordinació i orientació a l’escola

Horari: Dilluns i divendres

Tarifes:

  • Sessions individuals (30min): 30€
  • Sessions individuals (45min): 45€
  • Sessions individuals (1h): 55€