Psicologia familiar

  • Teràpia familiar
  • Acceptació dels canvis i de noves expectatives
  • Problemes d’adaptació a noves situacions
  • Acompanyament en el dol i les pèrdues

Horari: Dimarts i dijous

Tarifes:

  • Sessions individuals (45min): 50€
  • Sessions familiars (1h): 60€