Reforç escolar

Reforç individual o grupal

Horaris:

  • Dilluns de 16:45 a 17:30h, de 18:15h a 19h , o de 19h a 19:45h (Tots els horaris reservats)
  • Dimarts de 16:45 a 17:30h , de 18:30h a 19:15h, o de 19:15h a 20h (Tots els horaris reservats)
  • Dimecres de 16:45 a 17:30h, o de 19h a 19:45h (Reservat)
  • Dijous de 16:45 a 17:30h, de 18:45 a 19:30h (Reservat), o de 19:30 a 20:15h (Reservat)
  • Divendres de 18 a 18:45h , de 18:45h a 19:30h  (Tots els horaris reservats)

Edat: De 5 a 12 anys

Àrees d’intervenció: 

  • Reforçar les matèries, o coneixements específics de les àrees escolars que es precisin
  • Tècniques d’estudi, organització,  identificació de conceptes principals, esquemes,…
  • Coordinació amb l’escola si s’escau

Modalitats:  Es realitza de forma individual o en grups de 2 nens, per poder atendre totes les necessitats.

Inscripció oberta :

Matrícula: 30€ (vàlida per a totes les activitats del curs 2023-24)

Tarifes :

 

  1 dia a la setmana 2 dies a la setmana
Individual 37€/mes 70€/mes
Grupal (2 nens) 30€/mes

55€/mes

 

Inscripció: Si necesssites reforç escolar, apunta’t omplint aquest formulari online.

Descomptes: 5% Per germans i/o multiactivitat.