Logopèdia

Trastorn específic del LLenguatge, Dislèxia, Disortografia, Discalcúlia, retards d’adquisició del llenguatge/parla, trastorns neurològics,…

  • Terapia miofuncional : deglució, masticació, respiració i patrons articulatoris de la parla.
  • Estimulació precoç del llenguatge
  • Neuroestimulació de llenguatge, parla, veu i deglució 
  • Reeducacions de lecto-escriptura

Horari: Dilluns tarda

Tarifes:

  • Primera visita (història clínica, exploració, i valoració inicial): 48€
  • Següents visites:
    • Sessió de 45min: 37€
    • Sessió de 30 minuts: 32 €