Especialistes

A El Cau d’Activitats oferim els serveis de: logopèdia, psicologia clínica infantil, psicologia familiar, d’adolescents i adults, i intervencions en trastorns del desenvolupament

LOGOPÈDIA:

Deglució disfuncional, estimulació precoç, pronunciació, retard del llenguatge, respiració i disfonia

Horari:

Matins de dilluns a divendres, i dijous tarda.

Tarifes:

-Primera visita (història clínica, exploració, i valoració inicial): 48 €

-Següents visites :

Sessió de 45 minuts:  35 €

Sessió de 30 minuts: 30 €

Especialista en logopèdia

TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT:

Intervencions individuals i grupals en TDAH-I/HI, TEA de mig i alt funcionament / Asperger i Altes Capacitats, i formació per a famílies

Horari:

Matins de dilluns a divendres, i tardes de dimecres i divendres.

Tarifes:

– Sessions individuals (45min): 45 €

– Sessions grupals per a nens (45min):  15€

– Sessions grupals per a famílies (45min): 30€

Especialista en trastorns del desenvolupament

PSICOLOGIA CLíNICA INFANTIL:

Avaluació, diagnòstic i intervencions en Altes Capacitats, TEA, TDAH-I/HI, trastorns de conducta, reeducació en problemes d’autoestima, habilitats socials, higiene de la son i problemes motors

Horari:

Divendres matí i tarda.

Tarifes:

– Sessions individuals (45min): 45 €

– Sessions individuals (1h):  55€

Psicòloga clínica infantil

PSICOLOGIA FAMILIAR, D’ADOLESCENTS I ADULTS:

Teràpia familiar i de parella, acceptació dels canvis, problemes d’adaptació, d’ansietat i d’autoestima, d’addiccions a les tecnologies i acompanyament en el dol i pèrdues

Horari:

Dilluns i dimarts matí i tarda.

Tarifes:

– Sessions individuals (45min): 50 €

– Sessions en parella ( 1h ):  60€

– Sessions familiars ( 1h ): 60€

Psicologia d'adolescents i adults